Hizmetler

Modern toplu konut ve yaşam alanları konusunda kaliteyi ve konforu esas alan çalışmalarımız; kat karşılığı arsa alımı, inşaatların projelendirilmesi, kaliteli malzeme ve işçilikle inşaat yapımı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Yapı Denetim işleyişine dair tüm sorumlulukların gecikmeden yerine getirilerek SGK İlişiksizlik Belgesinin ilgili belediyenin Fen İşlerine teslim edilerek Yapı Kullanım İzin Belgesi alınmasına hazır hale getirilmesine göre planlanmakta ve işlemler bu sıralamaya göre yapılmaktadır.